Elevernes grønne skolegård - Åben Skole Tilbud

Case

Flere cases
Samarbejdspartner

Københavns Kommune

Om projektet

Skolens udearealer er på agendaen, og elevrådet skal i samarbejde med landskabsarkitekter videreformidle data fra skolens elever til skolebestyrelsen.

Type

Forløb

År

2024-2025

Deltagerantal

30

Elevrådet får besøg af landskabsarkitekter fra BY RUM SKOLE på et elevrådsmøde, her startes processen om, hvordan ønsker og drømme indsamles fra resten af skolens elever. I fællesskab udvikler vi et undersøgelsesdesign, BY RUM SKOLE udarbejder et spørgeskema og i fællesskab omdanner vi resultaterne til formidlingsmateriale.

Målet med forløbet er:

Skolens elevråd får mulighed for at sætte den grønne skolegård på dagsordenen, og vil i processen få hjælp og sparring af landskabsarkitekter. Målet med processen er, at flere af skolens elever bliver bevidste om udearealerne i deres skolegård, samt får mulighed for at påvirke fremtidige beslutninger.
BY RUM SKOLE spiller med baggrund i deres virke ind med muligheder for elevernes aktive deltagelse i realisering af ønsker og drømme.


Elevrådet får besøg af BY RUM SKOLE 3 gange i forløbet.


Tidspunkt for afholdelse:
Efterår 2024 - 4 gratis forløb
Forår 2025- 2 gratis forløb
Det er muligt at booke forløb, som betales af skolen selv.


Tilmelding:
Forløbet er for elevråd, og gratis for elevråd på Københavnske folkeskoler.
Tilmelding sker til Anette Schjødt Thorsen på mail: anette@byrumskole.dk
Oplys følgende på kontaktlæreren og elevrådsforpersonen: Skolens navn, navn på kontaktperson, mail og telefon nr.

I vil herefter blive kontaktet, så vi kan lave konkrete aftaler om datoer for forløbet

Vil du vide mere?

Vil du vide mere om vores arbejde eller har en god idé, så kontakt os.
Kontaktperson
Anette Schjødt Thorsen
Anette@byrumskole.dk
Cvr. nr.: 41618914
Adresse
Villa Kultur
Krausevej 3,
København Ø
Vores team

Flere Cases