Områdeudvikling Finsensvej Vest

Case

Flere cases
Samarbejdspartner

Frederiksberg kommune, Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet og By-, Kultur- og Miljøområdet

Om projektet

Frederiksberg Kommune ønsker at udvikle området omkring Finsensvej Vest. Området huser både uddannelsesinstitutioner, handelsgader, kirke, idrætsanlæg og forskellige typer boliger bl.a. socialt boligbyggeri og villaer.

Type

Projektudvikling

År

2021

Deltagerantal

200

Frederiksberg Kommune ønsker særligt at sætte fokus på sundhed, biodiversitet og at få borgere, særligt unge, inddraget i processen med at skabe flere grønne lommer i byrummet.

Vores opgave var at få skabt et inddragende forløb, som inviterede børn, unge, voksne og ældre borgere med til at give input til den fremtidige udvikling af området. Dette gjorde vi ved at skabe en række arrangementer; byvandring, skattejagt for børn og fotoshoot for unge, hvor drømme og ønsker til udviklingen af området kom frem gennem dialog og interviews.

Dernæst fulgte et særligt tilrettelagt forløb for gymnasieelever og HF elever på design- og arkitekturhold. Første del var at skabe et design, som gavnede biodiversiteten, ophold og bevægelse langs Sønderjyllands Allé. Herefter blev der afholdt en åben dag for områdets beboere, unge, foreninger og Frederiksberg Kommune. Her blev ideer præsenteret og diskuteret. Efterfølgende skabte elever sammen med landskabsarkitekter og håndværkere et nyt byrum langs Sønderjyllands Allé.

Erfaringer fra hele processen blev opsamlet i en rapport, som Frederiksberg Kommune vil bruge som afsæt og inspiration for den videre udvikling af området.

Udtalelser

“I forløbet har jeg lært at følge en proces helt fra brainstorm, skitsetegning og modelbygning til at se det ægte og færdige produkt.”
- Elev, som deltog i design- bygge og planteprocessen


“Til sommer bliver det meget fedt at kunne sidde på bænken - når der nu også kommer blomster.”
- Lærer, som deltog med sine elever

“Det skaber sammenhæng og sammenhold - det er det det handler om - de Grønne Lommer.”
- Forbipasserende ældre borger

Vil du vide mere?

Vil du vide mere om vores arbejde eller har en god idé, så kontakt os.
Kontaktperson
Anette Schjødt Thorsen
Anette@byrumskole.dk
Cvr. nr.: 41618914
Adresse
Villa Kultur
Krausevej 3,
København Ø
Vores team

Flere Cases