Lundehusskolen

Case

Flere cases
Samarbejdspartner

Lundehusskolen

Om projektet

Sammen med ledelse, lærere og pædagoger på Lundehusskolen udvikler vi linjefag med fokus på natur, håndværk og uderum. Gennem en tre-årig igangsætningsperiode formes linjens indhold og vi afprøver og afvikler forløb med fokus på, at alle elever oplever mestring og får succesoplevelser.

Type

Forløb

År

2019 - 2022

Deltagerantal

450

Eleverne arbejder med at skabe gode byrum på Lundehusskolen med fokus på ophold og biodiversitet. Elever fra 0.-9.kl. deltager i undervisningen 4 timer om ugen på fire forskellige hold opdelt efter alder. I linjetimerne arbejdes der med demokrati, design, håndværk og naturen.

Eleverne har desuden i løbet af skoleåret en række hele linjedage. På linjedage arbejder vi koncentreret med byggeri og beplantning.  Vi tager desuden eleverne med på ture for at se på Københavns mange spændende byrum - og for at få inspiration, når byrum skal skabes på egen skole.

Såvel linjetimer som linjedage afvikles sammen med skolens lærere og pædagoger. Herved sker en kompetenceudvikling af skolens personale, så de selv kan varetage undervisningen i de afprøvede temaer. 

Lundehusskolen ønsker at tage udgangspunkt i eleverne egen interesse og har derfor igangsat linjefag på alle årgange.

Lundehusskolens udearealer består allerede nu af en række nye elevskabte lærings- og opholdsrum, som styrker elevernes trivsel og læring i løbet af skoledagen.

Igangsætningsperioden løber fra 2019-2022.


Vil du vide mere?

Vil du vide mere om vores arbejde eller har en god idé, så kontakt os.
Kontaktperson
Anette Schjødt Thorsen
Anette@byrumskole.dk
Cvr. nr.: 41618914
Adresse
Villa Kultur
Krausevej 3,
København Ø
Vores team

Flere Cases